Wosst de Finanzminister am Virfeld vum Communiqué vun der Spuerkeess Bescheed, dass déi 11 Agencë schléisse wäerten?Finanzminister